Warunki korzystania ze strony internetowej UE (DSA)

Usługodawca

Sklep internetowy Tilt Style™, dostępny pod adresem www.tilt.pl jest prowadzony przez:

TILT HOLDING PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą pod adresem ul. Elektryczna 1/3/216, 15-080 Białystok, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2023-01-09 r., pod nr KRS 0001012424, NIP 9662172466, nr REGON 524133787, kapitał akcyjny 325000,00 zł.

Punkt kontaktowy

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

- poczta elektroniczna: kontakt@tilt.pl

- formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://tilt.pl/pages/kontakt

Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem: 600643348.

Język komunikacji

Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:

- polski,
-  angielski.

Treści wprowadzane przez użytkowników

Umożliwiamy Ci wprowadzanie treści, które przechowywane są w ramach naszej strony internetowej. Treści te obejmują opinie o produktach (w tym usługach), zdjęcia, materiały graficzne, materiały wideo, inne dodawane przez Ciebie treści.

Zapewniamy, aby opinie pochodziły od osób, które używały danego produktu lub go kupiły. W tym celu prośby o wyrażenie opinii wysyłamy jedynie do osób, które nabyły od nas produkt.

Ograniczenia dotyczące treści wprowadzanych przez użytkowników

Tutaj wprowadź szczegóły dotyczące ograniczeń treści wprowadzanych przez użytkowników, takich jak zakaz publikacji treści nielegalnych czy obraźliwych.

Zgłaszanie nielegalnych treści

Instrukcje dotyczące zgłaszania nielegalnych treści przez użytkowników.

Moderowanie treści

Informacje o procesie moderowania treści, w tym o zasadach i kryteriach, jakie są stosowane do oceny treści użytkowników.

Uzasadnienie działań, które podejmujemy wobec treści od użytkowników

Wyjaśnienie, jakie działania mogą być podjęte wobec treści naruszających zasady i na jakiej podstawie.

Rozpatrywanie skarg i reklamacji

Procedura składania i rozpatrywania skarg i reklamacji przez użytkowników.

Warunki techniczne

Opis wymagań technicznych niezbędnych do korzystania z serwisu, jak np. wspierane przeglądarki internetowe.

Prywatność i dane osobowe

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników oraz wykorzystywania plików cookie.

Inne regulaminy i polityki

Odniesienia do dodatkowych regulaminów i polityk obowiązujących w ramach serwisu, np. regulamin sklepu, polityka prywatności.

WZÓR ZGŁOSZENIA INFORMACJI NIELEGALNYCH

Szczegółowy wzór formularza, który użytkownicy mogą użyć do zgłaszania nielegalnych treści.